FORMULA 1

Bunun sahəsində son 3 il Bakida keçirilən Baku World Challenge and City Challenge Baku yarışlarında yüklərin uğurlu daşınmasında və onların hazırlıq xidmətini həyata keçirilməsinə nail olmuşdur. Bakida keçirilən Birinci Avropa oyunlarında, keçirilmiş hazırlıqlar zamanı Meritex şirkəti rəsmi və yeqanə loqistik provayderi olmuşdur. Biz bunun ilə sübut etdik ki,ən müxtəlif miqyasda olan tədbirlər Bizim üçün birinci növbədə bir çağırışdır, hansını ki Biz əldə edilmiş təcrübəmizdən və nəqliyyat logistika səlahiyyətlərinin sahəsində hər zaman müvəffəqiyyətlə öhtəsindən qəlirik.